Analiza zgodności jest alternatywą dla analizy porównawczej. Analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności. W dużej ilości przypadków, analiza porównawcza jest zatem sporządzana gdy brak jest danych porównawczych dla transakcji kontrolowanej.

X