W celu uzyskania preferencyjnej stawki / zwolnienia od poboru podatku u źródła należy uzyskać od kontrahenta certyfikat rezydencji. Zgodnie z art. 4a pkt 29 uCIT, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Certyfikat rezydencji powinien być sporządzony w języku ojczystym kontrahenta i w jednym z wybranych języków międzynarodowych.

X