Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód w postaci opłat lub należności wynikających:

    • z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
    • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
    • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
    • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Preferencyjną 5% stawkę podatkową podatnik może zastosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te są dochodami z kwalifikowanych IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

X