Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z 27.04.2018 r. (Dz.Urz. MF poz. 56). W skład zespołu Forum Cen Transferowych wchodzą osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w obszarze cen transferowych. Dokumenty utworzone w ramach działalności Forum nie mają mocy wiążącej, ale mogą być wykorzystywane przez Ministra Finansów w związku z prowadzonymi pracami, np. w zakresie wydania wyjaśnień przepisów prawa podatkowego czy interpretacji ogólnych.

X