OECD (ang.Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to organizacja międzynarodowa, w skład której wchodzi 37 państw.  Organizacja opracowała m.in. poniżej wskazane dokumenty w zakresie cen transferowych:

    • Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (20 stycznia 2022 r.)
    • Wytyczne dotyczące cen transferowych w transakcjach finansowych: Inclusive Framework on BEPS: Działania 4, 8-10 (11 lutego 2020 r.).
X