Polityka cen transferowych jest zbiorem zasad zawierających spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie.

X