Powiadomienie CBC jest raportowaniem Country-by-Country (CBC), który został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS; działanie nr 13). W wyniku wdrożenia CBC, duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej zagregowanych danych dotyczących grupy, obejmujących m.in. wielkość zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku, miejsc prowadzenia działalności, oraz przedmiotu tej działalności. Informacje te podlegają wymianie z innymi państwami.

X