Raje podatkowe to kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Lista państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 600).

Lista obejmuje 26 krajów i terytoriów zwanych potocznie rajami podatkowymi.

X