Zarządzanie ryzykiem podatkowym, to celowy, świadomy i stały proces, zmierzający do zmniejszenia ryzyka podatkowego.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno odnosić się do:

    • specyficznych jednorazowych transakcji zrealizowanych przez podatnika, w których może wystąpić niepewność dotycząca oceny prawnej organów administracyjnych oraz sądowych na gruncie prawa podatkowego,
    • stosowania przepisów prawa podatkowego,
    • nieprawidłowego wypełniania obowiązków związanych ze składaniem deklaracji podatkowych, płatności zobowiązań oraz wypełniania ustawowych obowiązków,
    • obszaru księgowości w ramach dokładnego określenia zobowiązania podatkowego,
    • zagregowanego poziomu ryzyka skupiającego w sobie kombinacje ryzyk transakcyjnych, operacyjnych i zgodności.
X