Procedura to “określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, zwykle o charakterze urzędowym lub prawnym” (Słownik języka polskiego PWN).

Wyróżnia się następujące procedury podatkowe: procedura dot. wykonywania obowiązków sprawozdawczych oraz regulowania zobowiązań podatkowych, procedura WHT, procedura MDR, procedura JPK, procedura VAT, procedura TP, procedura w sytuacji transakcji z rajem podatkowym, w tym procedurę należytej staranności.

X