Co do zasady, opodatkowanie estońskim CIT obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazany przez podatnika w zawiadomieniu.

X