Rok obrotowy zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120) zdefiniowany został jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono daną jednostkę. Rok obrotowy powinien zawsze pokrywać się z rokiem podatkowym.

X