Istnieje możliwość wyboru momentu zmiany opodatkowania na estoński CIT w trakcie trwającego roku podatkowego. Co należy zrobić?

    • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, należy zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości;
    • złożyć zawiadomienie ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu – składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego korzystania z estońskiego CIT.
X