Podatnicy są zobowiązani umieścić informację o realizowanej strategii podatkowej na swojej stronie internetowej. Informację należy podać w języku polskim. Jeśli podatnik nie posiada witryny internetowej, dokument należy umieścić na stronie jego podmiotu powiązanego. Informacja o dopełnieniu tego obowiązku wraz ze wskazaniem strony internetowej jest przekazywana w sposób elektroniczny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

X