Jeśli w transakcji kontrolowanej przyjęto więcej niż jeden poziom wynagrodzenia ustalonego wg tej samej formuły, w sekcji E należy wskazać poziom dotyczący najistotniejszej według podmiotu części transakcji, np. według wartości transakcji lub według innego uzasadnionego kryterium, wskazanego przez podmiot. W Informacji TPR w Sekcji F Dodatkowe informacje można zamieścić komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych poziomach wynagrodzenia, i wskazać zastosowane kryterium wyboru.

X