Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego. Podatnik, który spełnia warunki dotycząca IP BOX, deklaruje w zeznaniu rocznym  wysokość dochodu z kwalifikowanego IP wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

X