Dla małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania. Natomiast dla pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

X