Składając oświadczenie, wnioskodawca deklaruje, że:

    • zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące możliwość zastosowania preferencji,
    • posiada dokumenty wymagane dla zastosowania preferencji, jak również,
    • przy zachowaniu należytej staranności nie posiada on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła, niepobrania tego podatku lub zastosowania stawki tego podatku wynikającej z przepisów szczególnych lub umów ws. unikania podwójnego opodatkowania.
X