Rekomendowanymi metodami do sporządzenia analizy porównawczej jest metoda dedukcyjna i metoda addytywna (dodawania)

Po zmianach wprowadzonych w 2019 roku podatnicy, którzy muszą sporządzić dokumentację cen transferowych są także zobowiązani do sporządzenia analizy cen transferowych (analizy porównawczej lub analizy zgodności), która na gruncie znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych stanowi element dokumentacji lokalnej (dokumentacja local file). Ponadto analiza będzie musiała być wykonana rzetelnie, gdyż jej wyniki należy wprowadzić do formularza TPR-C.

Analizę porównawczą tzw. benchmark opracowujemy najczęściej przy zastosowaniu metody dedukcyjnej i/lub metody addytywnej (dodawania).

Przy wyborze metody dedukcyjnej wykorzystujemy specjalistyczne bazy danych, w celu ustalenia zbioru transakcji lub podmiotów potencjalnie porównywalnych.

Metoda dodawania (addytywna) polega na sporządzeniu listy przedsiębiorstw niezależnych, które uważa się za realizujące transakcje potencjalnie porównywalne.

X