W sytuacji, w której podmioty lub struktury właścicielskie np. trusty, fundacje zostały umieszczone w takiej strukturze tylko w celu przerwania łańcucha powiązań, wszystkie podmioty występujące w strukturze uznawane są za podmioty powiązane. Regulacja ta ma na celu uwzględnienie specyficznych struktur właścicielskich występujących w różnych jurysdykcjach podatkowych, które ulegają szybkim zmianom w czasie.

X