Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Dodatkowo również w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi – danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

X