Obowiązek sprawozdawczy w zakresie raportowania o schematach podatkowych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:

  1. Promotora,
  2. Korzystającego,
  3. Wspomagającego.
X