Obowiązek informacyjny w zakresie raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich rodzajów podatków. Schematy podatkowe mogą dotyczyć zarówno podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, podatków lokalnych, jak i innych podatków uregulowanych w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem cła.

X