Schemat podatkowy nie dotyczy sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie:

  1. podatku od wartości dodanej (VAT),
  2. podatku akcyzowego lub
  3. ceł

– nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

X