Wyróżniamy cztery rodzaje formularz MDR: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4.

MDR – 1 to informacja o schemacie podatkowym.

MDR – 2 to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.

MDR – 3 to informacja o zastosowaniu schematu podatkowego.

MDR – 4 to kwartalna informacja o zastosowaniu schematu podatkowego standaryzowanego.

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X