Wyróżniamy cztery rodzaje formularz MDR: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4.

MDR-1 to informacja o schemacie podatkowym.

MDR-2 to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.

MDR-3 to informacja o zastosowaniu schematu podatkowego.

MDR-4 to kwartalna informacja o zastosowaniu schematu podatkowego standaryzowanego.

X