Spółki polskie wypłacające dywidendy do podmiotów zagranicznych (spółki zagraniczne podlegające opodatkowaniu na obszarze UE lub EOG) mogą jako płatnicy skorzystać ze zwolnienia z niepobrania podatku u źródła w przypadku posiadania poniższych dokumentów:

    • Certyfikatu rezydencji
    • Oświadczenia kontrahenta (zagranicznej spółki) o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie można zastosować w przypadku, gdy spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki polskiej (nieprzerwanie przez okres dwóch lat).

Dodatkowo, zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Szczegółowe warunki do skorzystania ze zwolnienia zawarte są w art. 22 ust 4 uCIT.

X