Spółki polskie wypłacające odsetki i należności licencyjne do podmiotów zagranicznych (spółki zagraniczne podlegające opodatkowaniu na obszarze UE lub EOG) mogą jako płatnicy skorzystać ze zwolnienia z niepobrania podatku u źródła w przypadku posiadania poniższych dokumentów:

    • Certyfikatu rezydencji
    • Oświadczenia kontrahenta (zagranicznej spółki), że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania
    • Oświadczenia o posiadanych udziałach
    • Oświadczenia beneficial owner (spółka otrzymująca należności jest jej rzeczywistym właścicielem).

Zwolnienie można zastosować w przypadku, gdy spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki zagranicznej lub spółka zagraniczna posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki polskiej (nieprzerwanie przez okres dwóch lat).

Przedmiotowe zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Szczegółowe warunki do skorzystania ze zwolnienia zawarte są w art. 21 ust 3 uCIT.

X