Obowiązek informacyjny w zakresu MDR powstaje, gdy uzgodnienie (czynność lub zespół czynności) spełnia definicję schematu podatkowego, a w przypadku schematów krajowych, również kryterium kwalifikowanego korzystającego.

X