Ceny transferowe weryfikuje się przy zastosowaniu jednej z pięciu metod, która najbardziej odpowiada charakterowi danej transakcji kontrolowanej. Wyróżnia się następujące metody:

  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Metoda ceny odprzedaży.
  • Metoda koszt plus.
  • Metoda podziału zysków.
  • Metoda marży transakcyjnej netto.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod wyszczególnionych powyżej stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.).

X