Powiązania pośrednie występują w sytuacji, gdy jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów. Przy wystąpieniu powiązania pośredniego konieczne jest istnienie co najmniej trzech podmiotów w łańcuchu powiązań.

X