W dniu 25 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Projekt dostępny jest na rcl.gov.pl).

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje potrwają do 6 maja br. Uwagi można zgłaszać również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w Tax Alercie <<TU>>.

X