Ustawa przyznaje prawo do wyboru tej formy opodatkowania następującym podmiotom:

    • spółkom akcyjnym,
    • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością,
    • spółkom komandytowym,
    • spółkom komandytowo-akcyjnym, oraz
    • prostym spółkom akcyjnym.
X