Polscy podatnicy dokonujący transgranicznej wypłaty należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust 1 i 22 uCIT (z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych oraz dywidend) są w obowiązku zapłaty podatku u źródła – z uwzględnieniem zwolnień ustawowych oraz wskazanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – UPO.

X