Podmioty, które nie mogą skorzystać z wyboru takiej formy opodatkowania zostały wskazane w art. 28k uCIT. Są to m. in.:

    • przedsiębiorstwa finansowe (na przykład banki, skok),
    • instytucje pożyczkowe,
    • podatnicy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
    • podatnicy w stanie upadłości lub likwidacji,
    • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo podzieleni przez wydzielenie.
X