Korekta cen transferowych polega na korekcie rentowności wybranej transakcji lub całego wyniku.  Korekta cen transferowych oznacza dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Korektę taką należy traktować jako korektę retrospektywną.

Przesłanki warunkujące dokonanie korekt cen transferowych zostały określone w art. 11e uCIT.

X