Zastosowanie safe harbour do trzech transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, obligacji) dla podatnika oznacza uznanie danej transakcji z podmiotem powiązanym za rynkową, a w konsekwencji chroni podatników przed ryzykiem w postaci określenia wysokości dochodu albo straty przez organ podatkowy. Podatnicy stosujący uproszczenia typu safe harbour zwolnieni są z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych – po spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 11f uCIT.

X