Przykładowe bazy danych, mogące być wykorzystane przy sporządzaniu analizy porównawczej to: Amadeus, Quick Analytics, EdgarStat, EMIS, RoyaltyStat, RoyaltySource, RoyaltyRange, Markables, Bloomberg, Antal.

X