Prawidłowe określenie rzeczywistego właściciela wypłacanych należności zazwyczaj stanowi jeden z warunków stosowania zwolnienia, możliwości niepobrania podatku lub zastosowania obniżonej stawki przez płatnika. Jest również jednym z elementów, który będzie poddany szczegółowej weryfikacji przy ocenie zasadności zwrotu podatku czy wydania opinii zabezpieczającej.

Do ustalenia rzeczywistego odbiorcy obowiązany jest płatnik i to na nim spoczywa obowiązek odebrania oświadczenia od tego podmiotu.

X