Safe harbour – w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji kontrolowanych. Pierwszą z nich są usługi o niskiej wartości dodanej, a drugą stanowią transakcje dotyczące pożyczek oraz kredytów i obligacji.

X