Aby zachować rynkowy poziom rentowności podmiotów, których dotyczy korekta, można dokonać korekty cen transferowych „w dół” lub „w górę” tzn. działać w oparciu o mechanizm wyrównania wyniku operacyjnego.

Korekta cen transferowych dokonywana jest zazwyczaj po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, kiedy znane są już niezbędne dane finansowe. Korekta cen transferowych może zostać dokonana „in plus” bądź „in minus”.

X