Na potrzeby informacji TPR daną transakcję należy identyfikować jako transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy – tj. analogicznie, jak w sporządzonej lokalnej dokumentacji cen transferowych. Transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym, ujętą w dokumentacji lokalnej, należy w informacji TPR wykazać jako jedną transakcję. W przypadku transakcji kontrolowanych, do których podmiot nie sporządził dokumentacji lokalnej, ale ma obowiązek złożenia informacji TPR (zwolnienia wskazane w przepisach art. 11n uCIT), powyższą zasadę należy zastosować analogicznie, tj. dokonać identyfikacji i grupowania tak, jak na potrzeby określenia obowiązku dokumentacyjnego.

X