Zgodnie z art. 11k ust. 3 pkt 2 ustawy CIT transakcje dotyczące zarządzania płynnością (cash pooling) podmioty powinny raportować jako odrębne transakcje po stronie przychodowej (udostępniając środki finansowe), jak i po stronie kosztowej (korzystając z finansowania).

X