Sporządzona dokumentacja Master File stanowi dla organu podatkowego kompleksowy opis grupy kapitałowej mający pozwolić na poznanie zasad jej funkcjonowania, stosowanej polityki cen transferowych oraz wewnątrzgrupowych rozliczeń, a także ekonomicznego kontekstu transakcji realizowanych przez poszczególne podmioty do niej przynależące.

X