Przejrzystość oznacza, iż badanie powinno zostać przedstawione w formie edytowanej umożliwiającej weryfikację wszystkich kryteriów selekcji oraz przyjętych działań zawężających.

Systematyczność oznacza, iż analiza porównawcza powinna być aktualizowana w okresach trzyletnich.

Sprawdzalność utożsamiana jest możliwością weryfikacji wyników badawczych przez organ podatkowy.

X