System zarządzania ryzykiem podatkowym powinien posiadać następujące elementy:

  • rejestr ryzyk podatkowych,
  • procedury reakcji na ryzyko podatkowe, które powinny wpłynąć na zmniejszenie skutków lub
  • prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka podatkowego,
  • zasady komunikacji ryzyka podatkowego,
  • zasady monitorowania zmian legislacyjnych o ryzykach podatkowych,
  • wskaźniki ryzyka podatkowego dla wszystkich ryzyk podatkowych.
X