W interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej* wyjaśnił, że w przypadku wstąpienia wspólnika ze spółki prawa handlowego w formie dobrowolnego umorzenia udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe) powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych ? o ile przekroczone zostaną progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust 2 updop.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się w przedmiotowej interpretacji do orzecznictwa sądów administracyjnych, które za transakcję w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznają wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr, które mają wpływ na dochód (stratę) podatnika w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym (NSA z dnia 8 marca 2016 r. sygn. akt II FSK 4000/13, z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt II FSK 3137/14, z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12, z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1052/11).

W konsekwencji organ podatkowy wskazał, iż ?umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), będzie mieściło się w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 11k ust. 2 updop?.

 

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10.06.2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.110.2020.1.AR

 

Autor: Michał Mika – Starszy konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X