Stosownie do art. 11p uCIT Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych. Obowiązek dotyczy jedynie podmiotów powiązanych, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, i dla których grup skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku  obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

X