Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw władza ustawodawcza uchwaliła zmiany do art. 31z tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Przedmiotowa zmiana jest niezwykle istotna z punktu widzenia podatników – na jej podstawie wydłużono termin na złożenie informacji o cenach transferowych (deklaracja TPR-C dla osób prawnych, TPR-P dla osób fizycznych):
– do dnia 30 września 2021 r. ? w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,
– o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Do dnia 31 grudnia br. podatnik jest w obowiązku złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej deklaracji TPR, w następstwie czego podmiotom znajdującym się w obowiązku pozostał kwartał, aby podjąć działania w celu prawidłowego zaraportowania bądź dokonania korekty cen transferowych.

Zapraszamy do lektury wpisów na Blogu ICT przybliżających problematykę i charakter korekt cen transferowych:

  1. Warunki dokonania korekty cen transferowych
  2. Korekta “n plus” i korekta “in minus”
  3. Moment ujęcia korekty ceny transferowej w księgach podatkowych
  4. Korekty cen transferowych w deklaracjach podatkowych.

Naszym zdaniem, kwestia korekty sprawia podatnikom trudności, czego przejawem jest szereg wydawanych interpretacji indywidualnych w przybliżonej przez nas problematyce korekt cen transferowych.

X